• +316 47058749
  • info@markwilbrinkinterieurs.nl

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Mark Wilbrink Interieurs Mark Wilbrink Interieurs, gevestigd aan Prins Hendrikstraat 30
1561 ZJ Krommenie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://markwilbrinkinterieurs.nl/ Prins Hendrikstraat 30
1561 ZJ Krommenie 06 47058749

Mark Wilbrink is de Functionaris Gegevensbescherming van Mark Wilbrink Interieurs Hij/zij is te bereiken via info@markwilbrinkinterieurs.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Mark Wilbrink Interieurs verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gegevens over uw activiteiten op onze website

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@markwilbrinkinterieurs.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Contactformulier
Op onze website maken wij gebruik van een contactformulier. De gegevens die wij vragen bij het invullen van het contactformulier gebruiken wij uitsluitend om contact met u op te nemen. De gegevens die u invult bewaren wij maximaal een half jaar. Uw gegevens worden niet gebruikt voor marketingdoeleinden.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Mark Wilbrink Interieurs verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Om goederen en diensten bij u af te leveren
– Mark Wilbrink Interieurs analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.
– Mark Wilbrink Interieurs verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
Mark Wilbrink Interieurs neemt  niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Mark Wilbrink Interieurs) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Mark Wilbrink Interieurs bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens                    > Bewaartermijn > maximaal 1 jaar
Personalia                                  > Bewaartermijn > maximaal 1 jaar
Adres                                          > Bewaartermijn > maximaal 1 jaar
E-mailadres                              > Bewaartermijn > maximaal 1 jaar

Dit termijn is zo ingesteld, zodat wij contact met u kunnen opnemen om uw vragen te beantwoorden. De gegevens van onze klanten bewaren wij 5 jaar in verband met de belastingdienst.

Delen van persoonsgegevens met derden
Mark Wilbrink Interieurs verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Mark Wilbrink Interieurs blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Mark Wilbrink Interieurs gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. Mark Wilbrink Interieurs gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. De volgende cookies worden geplaatst:

Analytische cookies
Cookie: Googly Analytics
Naam: _utma _ga
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet (anoniem)
Bewaartermijn: 2 jaar

Cookie: Google Analytics
Naam: _gat
Functie: meet de snelheid van het verzoek.
Bewaartermijn: 1 minuut

Cookie:
Cookie: Googly Analytics
Naam: _gid
Functie: maakt onderscheid tussen gebruikers
Bewaartermijn: 2 jaar

Bij uw eerste bezoek aan onze website hebben wij u al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Mark Wilbrink Interieurs en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@markwilbrinkinterieurs.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Mark Wilbrink Interieurs wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Mark Wilbrink Interieurs neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@markwilbrinkinterieurs.nl